Marknadsföring via sms

Ett sms får helt annan uppmärksamhet än när det gäller internetannonser. Det är svårt att bortse från ett sms som är personligt riktat till dig, och därför kan det vara ett lukrativt sätt att bedriva marknadsföring på. Baksidan är att det potentiellt är ett känsligt ämne, då många blir irriterade över sms-reklam och känner att det kränker deras integritet. Därför gäller det att balansera för- och nackdelarna. Till de förra hör att sms-marknadsföring är ett otvetydigt effektivt marknadsföringsverktyg, men eftersom att reklamen sker så omedelbart finns det ett regelverk som reglerar hur marknadsföringen ska se ut och på vilka grunder.

För att du ska få skicka sms till någon krävs det att det finns ett medgivande från mottagaren. Därför skickas det ytterst sällan sms i marknadsföringssyfte till någon som inte redan har en relation till avsändaren. Om det finns ett etablerat kundförhållande mellan avsändaren och mottagaren uppfyller det reglerna. Det betyder att om mottagaren redan är kund hos ditt företag går det bra att skicka sms-reklam.

En tumregel för hur långt ett etablerat kundförhållande varar är cirka ett år efter att det funnits något avtal mellan er. En annan giltig anledning till sms-reklam är mottagaren av sms:et köpt något från avsändarens företag.

Regelverket slutar inte heller där. Det räcker inte med att det finns ett etablerat kundförhållande utan mottagaren måste också ges möjligheten att avstå från fler meddelanden. För att sms-marknadsföringen ska uppfylla reglerna ska det i varje meddelande följa med information om hur kunden går tillväga för att sluta få sms-uppdateringar.

Det finns ett sätt att gå runt kravet på etablerat kundförhållande genom att få andra att skicka reklamen. Dessa brukar kallas kompis-till-kompis-kampanjer, där du får någon annan att dela med sig av reklamen. Dessa har vanligtvis formen av ett så kallat referenssystem, där den som värvar nya medlemmar får en personlig bonus på sitt eget konto. Kompis-till-kompis-kampanjer brukar vara extra vanliga inom mobiltelefonibranschen, då de enkelt kan dela ut bonusar och övervaka kampanjen.Marknadsföringsms2

Om du planerar att börja använda dig av marknadsföring via sms finns det också fler saker du behöver tänka på. För att relationen mellan kunden och avsändare inte ska försämras är det viktigt att registret som finns över kunderna uppdateras konstant. En del av det är att se till att någon som meddelat att de inte längre vill vara på listan snabbt försvinner ur registret – annars riskerar du att hamna i trubbel med regelverket. Se också till att meddela de som skickat borttagningsbegäran att deras önskan blivit uppfylld.

 

Comments are closed.