De sociala mediernas betydelse inom marknadsföring

De sociala medierna får allt större betydelse när det kommer till hur ett företag väljer att marknadsföra sig. Det är inte svårt att förstå varför när man betänker att Facebook – bara en av de många sociala medieplattformar som finns – har över 400 miljoner användare. Det är helt enkelt i de sociala medierna som kunderna – och konkurrenterna – finns. En undersökning som gjorts av företaget Regus, där 15 000 företag i 75 länder har fått svara på hur de använder sociala medier, visade att över hälften, 54 procent, använder sig av sociala medier i någon utsträckning. Företagen använde framförallt de sociala medierna för att hålla kontakten med affärsbekanta, men en stor andel av företagen hade också hittat nya kunder tack vare sociala medier. Den exakta andelen varierade från land till land, men i genomsnitt hade 40 procent av företagen fått nya kunder på det sättet. Flest nya kunder via sociala medier hade företagen i Indien fått, hela 52 procent.

166193252Fördelen med marknadsföring via de sociala medierna är att det är en tvåvägskanal; istället för att bara ropa ut sitt budskap i tomma luften och hoppas att någon hör, kan man föra en dialog med sina kunder, och rikta sig direkt mot sin målgrupp. Ett företag som har använt den möjligheten till fullo är Yollibox, ett yoghurtglassföretag som drivs av Victoria Carlsson och Sofie Stenmark. De använder framförallt sitt konto på Instagram för att publicera bilder och text, som tillsammans skapar en helhetsbild av företaget. På Instagram hämtar de också input från sina kunder om saker som nya återförsäljare och kommande produktutbud. Deras följare i sociala medier var till exempel med och bestämde de senaste smakerna som företaget tagit fram.

Victoria Carlsson och Sofie Stenmark verkar helt inställda på att sociala medier är marknadsföringens framtid. De märker av en trend i samhället som innebär att vi undviker traditionell reklam mer och mer. Vi bläddrar till exempel bara förbi annonserna i dagstidningar, och ser överhuvudtaget mindre på traditionell tv, vilket ger tv-reklam allt mindre betydelse. Istället väljer vi streamingtjänster via nätet. Allt detta sammantaget pekar mot att sociala medier har oerhört stor betydelse inom marknadsföring idag, och bara kommer att få större betydelse i framtiden.

 

Comments are closed.